فراخوان پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی کارشناسی ارشد

: شرايط پذيرش

الف) دارا بودن صلاحيتهای عمومی جهت ادامه تحصيل

ب) دارا بودن شرايط اختصاصی مطابق آيين­ نامه ­های فوق الذکر

 ج) ارسال مدارک لازم به شرح ذيل در موعد مقرر

اصل گواهی ۱۰٪ برتر دانشجویان در هفت نیمسال ٬ تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل - فرم ۱

فرم اطلاعات متقاضی – فرم ۲

تصویر صفحه اول شناسنامه

تصویر کارت ملی

ریز نمرات دوره کارشناسی

اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۲۲۰۴۳۵۰۰۶ بنام تمرکز درآمد اختصاصی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

متقاضيان می­بايست مدارک مورد نياز را حداکثر تا تاريخ 1396/05/15 با پست پيشتاز به نشانی مراغه، صندوق پستی 441 ، مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه ارسال نمايند

.قابل ذکر است که مدارک ارسالی و وجه واريزی قابل استرداد نمی­باشند

تلفن تماس: 37412222-041

research@riaam.ac.ir : ایمیل