اکتشافات جدید ناسا از اقیانوس‌های فرازمینیphoto_2017-04-14_16-00-13

 اروپا، نام یکی از بیش از ۶۰ قمر سیاره مشتری و کوچکترین قمر در بین چهار قمز گالیله ای این سیاره است

کاوشگرهای پایونیر ۱۰ و ۱۱، در سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ نخستین تصاویر نزدیک از این قمر را تهیه نمایند
تصاویر کاوشگر ویجر در سال ۱۹۷۹ اطلاعات بیشتری را از این این قمر برای ما فراهم کرد
اما با رسیدن کاوشگر گالیله به سیاره مشتری، به مدت هشت سال بهترین تصاویر از سیستم سیاره ای تهیه شد و دانش ما نسبت به اقمار مشتری بسیار افزایش یافت

شامگاه پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ در کنفرانس خبری ناسا اعلام شد

به کمک تصاویر بدست آمده از طیف سنج STIS تلسکوپ فضایی هابل در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، دانشمندان شواهدی از وجود آبفشان هایی بر سطح اروپا بدست آوردند

بدین ترتیب بعد از انسلادوس قمر زحل، اروپا دومین قمر در منظومه شمسی است که در زیر سطح یخی خود، اقیانوسی از آب را پنهان کرده است
اطلاعات بیشتر در خصوص این خبر
Ocean on Europa 
کشف این موضوع، در برنامه ریزی ها و هدف گذاری های کاوشگر “اروپا کلیپر” در سال ۲۰۲۰ بسیار حائز اهمیت خواهد بود
کاوشگری که با هدف بررسی دقیق اروپا، به این قمر سفر خواهد کرد

اطلاعات بیشتر در خصوص کاوشگر فضایی اروپا کلیپیر
Europa_Clipper Wiki

Europa_Clipper JPL 

Nightsky : منبع