فاکس :   37412224-041

تلفن:    37412222-041

          041-37412225

            041-37412226 

آدرس: شهرک ولی عصر – 48 متری مقتدری – خیابان فردوسی – روبروی مخابرات

کد پستی : 36698-55177

نقشه راهنما:

موقعیت 37.4056,46.2643 در صفحه جستجوی maps.google وارد کنید.

ارتباط با ما