اشتراک گذاری
٠٨ آذر ١٣٩٦

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در فهرست جهانی نظام رتبه بندی وب موسسات پژوهشی

"رتبه بندی وب موسسات پژوهشی دنیا" یکی از ابتکارات آزمایشگاه سایبرمتریکس وابسته به انجمن ملی تحقیقات اسپانیا است که به تجزیه و تحلیل کمی محتوای وب سایت ها می پردازد. هدف اصلی این نظام رتبه بندی نیز ترغیب پژوهشگران به انتشار هرچه بیشتر و بهتر محتواهای علمی در فضای وب است.[research.webometrics.info

در آخرین نسخه منتشر شده این رتبه بندی که مربوط به سال 2017 میلادی است، حدود 8000 موسسه پژوهشی در دنیا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که نتایج آن در دسته بندی های مختلف (بین المللی، منطقه ای، ملی و ...) در دسترس می باشد.

در این رتبه بندی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه نیز توانسته است رتبه های زیر را در سطوح مختلف بدست آورد:
موقعیت مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در نظام رتبه بندی وب موسسات پژوهشی دنیا 2017


سطح رتبه بندی
تعداد موسسات رتبه بندی شده
رتبه مرکز

ملی
76
22

خاورمیانه
215
59

آسیا
1264
542

بین المللی
7953
3584دیدگاه خوانندگان