اشتراک گذاری
١٩ دي ١٣٩٦

کتابهای چاپ شده مرکز

1- اخترفیزیک برای فیزیکدان ها - ترجمه صمد غلامی

2- آشنایی با بخش تاریک کیهان - تألیف دکتر احمد شیخی

3- اخترفیزیک - تألیف دکتر علی عجب شیری زاده

4- گنجینه فرمول های ریاضی و فیزیک - تألیف دکتر علی عجب شیری زاده

5- سیاه چاله ها- - ترجمه دکتر علی عجب شیری زاده

6- درآمدی بر کیهان شناسی نوین - تألیف دکتر نعمت الله ریاضی

7- فیزیک خورشید - تألیف دکتر علی عجب شیری زاده

8- منظومه شمسی و سیارات فراخورشیدی - تألیف دکتر علی عجب شیری زاده


دیدگاه خوانندگان