مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه کلاس ھای نجوم را در دو سطح مقدماتی ١ و مقدماتی ٢ 

جهت عموم برگزار می کند.کلاس ھای نجوم مقدماتی ١ :

مناسب برای افرادی است که تا به حال در کلاس ھای نجوم شرکت نکرده اند
مباحث این سطح عبارتند از : شگفتی ھای نجوم – تاریخچه ای کوتاه از نجوم قبل و بعد از قرن ٢٠ میلادی – کلیات شکل گیری کیهان و ابزار رصدی.

کلاس ھای نجوم مقدماتی ٢:

مخاطبین کلاس ھای نجوم مقدماتی ٢ افرادی ھستند که قبلا در کلاس ھای نجوم شرکت کرده اند و اطلاعات پایه ای در مورد آن دارند.
مباحث این سطح : شناخت کیھان – کره آسمان و صورت ھای فلکی – دستگاه مختصات – شکل گیری و مرگ ستاره ھا – انواع اجرام آسمان

زمان بندی:

کلاس ھا در ٨ جلسه برگزار میگردد.
زمان شروع کلاس ھا: 1 اَمرداد 1397

مھلت ثبت نام: 30 تیر 1397

ھزینه ثبت نام در ھر سطح: ٨٠ ھزار تومان

نحوه ثبت نام:

می توانید از طریق فرم ثبت نام زیر و یا تماس با شماره های مرکز در روزهای اداری از ساعت 10 الی 13 در این کلاس ها ثبت نام کنید.

روش ھای پرداخت:
1-  واریز به حساب ٢١٧٧٢٢٠۴٣۵٠٠۶ بنام حساب تمرکز درآمد اختصاصی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه نزد بانک ملی شعبه مراغه کد ٥٠٧١ به عنوان هزینه ثبت نام کلاس نجوم مقدماتی.
2-  به صورت حضوری در ابتدای جلسه اول.

شماره تماس: ٣٧۴١٢٢٢٢ ( از ساعت ١٠ الی ١۴ روزھای شنبه تا چھارشنبه )