اشتراک گذاری
٠١ خرداد ١٣٩٦

باران شهاب سنگ

یکی از بهترین بارانهای شهاب سنگی است که از تعداد زیادی شهاب سنگ درخشان تشکیل شده است . این بارش به تعداد 60 شهاب در ساعت می باشد که از ذرات ستاره دنباله دار تاتل که در سال 1862 کشف شده است بوجود می آید.دیدگاه خوانندگان