اشتراک گذاری
٢٣ ارديبهشت ١٣٩٦

بارش شهابی دلتا

این بارش بطور متوسط، در اوج خود بیشتر از 20 شهاب در ساعت خواهد بود. این بارش توسط بقایای باقی مانده از ستاره های دنباله دار Marsden و Kracht تولید می شود.

دیدگاه خوانندگان