اشتراک گذاری
٢٣ ارديبهشت ١٣٩٦

مقابله زحل

زحل در نزدیک ترین فاصله از زمین قرار می گیرد و کاملا توسط خورشید روشن می شود  و با یک تلسکوپ متوسط به بالا کاملا قابل رویت است.

لالبالبا

دیدگاه خوانندگان