اشتراک گذاری
٠٣ شهريور ١٣٩٩

نتایج رتبه بندی 1398-1397 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران توسط پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) منتشر شد.

بنا به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در این رتبه‌بندی 184 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی توسط 23 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین‌المللی، تسهیلات (امکانات) و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ که از این تعداد، 81 دانشگاه جامع، 32 دانشگاه صنعتی، 38 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، 4 دانشگاه هنر و 29 موسسه پژوهشی در ارزیابی حضور دارند.

   براساس نتایج حاصل از رتبه­ بندی پژوهشگاه­ ها و موسسات تحقیقاتی توسط پایگاه استنادی، رتبه کل مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه دربین 29 موسسه پژوهشی حاضر، در بازه 20-16محاسبه شده است. کسب رتبه 12 در معیار پژوهش (با رتبه­ های 1در شاخص کارایی پژوهش و رتبه 12 در شاخص کیفیت پژوهش)، کسب رتبه 21 در معیار آموزش (با رتبه 7 در شاخص محققین مقالات پراستناد و داغ) و همچنین کسب رتبه 11 میزان استناد به مقالات (در شاخص کیفیت پژوهش)، رتبه 15 تولیدات علمی نمایه شده در WOS (درشاخص حجم پژوهش)، رتبه 5 در شاخص نسبت اعضای هیئت علمی بین­ المللی به کل اعضای هیئت علمی ، رتبه 14 در شاخص میزان مشارکت بین­ المللی در تولید مقالات (از معیار وجهه بین­ المللی) از دیگر موقعیت­هایی است که مرکز  موفق به کسب آنها شده است.   

دیدگاه خوانندگان