اشتراک گذاری
١٤ تير ١٣٩٩

رتبه های مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه (RIAAM) در نظام رتبه بندی سایمگو (SIR) در سال 2020

براساس آخرین نتایج منتشرشده در نظام رتبه­ بندی سایمگو (SIR) در سال 2020 میلادی، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه توانست با قرار گرفتن در بین 10 مرکز پژوهشی برتر خاورمیانه رتبه دوم پژوهشی و رتبه جامع نهم را در بین 22 موسسه رتبه­ بندی شده منطقه کسب نماید.از 10 مرکز پژوهشی برتر خاورمیانه پنج مرکز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است که مرکزتحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه با قرارگیری در دهک چهارم رتبه ­بندی منطقه ­ای یکی از آنهاست. 

طبق این  ارزیابی، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در بین 157 موسسه آموزش  عالی، پژوهشی و فناوری ایرانی حاضر در رتبه­ بندی توانسته است با قرار گرفتن در  چارک دوم، رتبه یازدهم پژوهشی و رتبه جامع چهلم  کشوری را از آن خود کند. رتبه نخست پژوهشی و رتبه جامع پنجم در میان 9 موسسه پژوهشی دولتی ارزیابی شده از کشورمان  نیز متعلق به مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه است.

در بین 7026  موسسه رتبه­ بندی شده از کلیه کشورها، این مرکز با   قرار گرفتن در صدک 63 ام توانسته است رتبه پژوهشی جهانی 369 و رتبه  جامع جهانی 740 را کسب نماید.

گفتنی است در  نظام رتبه­ بندی سایمگو، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری کشورهای مختلف جهان  براساس تعداد مقالات علمی ارزیابی شده و با استفاده ترکیبی از سه شاخص تحقیقاتی،  نوآوری و اجتماعی رتبه­ بندی صورت می­گیرد. برای اهداف رتبه­ بندی نیز، محاسبه هر  سال از نتایج به دست آمده در طی یک دوره 5 ساله به پایان می­رسد که دو سال قبل از  چاپ این رتبه­ بندی است، که بدین ترتیب در گزارش منتشرشده در سال 2020 از نتایج مربوط به دوره 5 ساله 2018-2014 میلادی استفاده شده است.


رتبه مرکز در بین موسسات پژوهشیایرانخاورمیانه
رتبه پژوهشی1 ( پیوند)2 ( پیوند )
رتبه جامع5 ( پیوند)9 ( پیوند )
تعداد کل موسسات حاضر در رتبه بندی922


رتبه مرکز در بین کلیه موسساتایرانخاورمیانهکلیه کشورها
رتبه پژوهشی11 ( پیوند )26 ( پیوند )369 ( پیوند )
رتبه جامع40 ( پیوند )97 ( پیوند )740 ( پیوند )
تعداد کل موسسات حاضر در رتبه بندی157 4567026

دیدگاه خوانندگان