اشتراک گذاری
١٧ مهر ١٣٩٦

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران-دانشگاه صنعتی قم- 7 دی 1396

کنفرانس فیزیک ریاضی ایراندر تاریخ 7 دی ماه 1396 در دانشگاه صنعتی قم برگزار می گردد.

دیدگاه خوانندگان