اشتراک گذاری
١٦ آبان ١٣٩٦

مدرسه نجوم رادیویی (پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانش های بنیادی)

ستارگان، کهکشان ها و دیگر ساختارها در کیهان در گستره وسیعی از طول موج الکترومغناطیس تابش میکنند. با پیشرفت کیهان شناسی رصدی و عمیق تر و دقیق تر شدن سوالات ما از کیهان، لزوم مطالعات چند فرکانسی بیشتر و بیشتر آشکار می شود. در این میان مطالعه ی ساختارها در طول موج رادیویی اهمیت ویژه ای دارد. در مدرسه ی نجوم رادیویی هدف ما پرداختن به این مطالب است. آشنایی با ابزار رصد رادیویی؛ موفقیت ها و چالش ها، شناخت چشمه های رادیویی و چشم انداز آینده ی این شاخه از کیهان شناسی بررسی می شود.


لینک ثبت نامنظرات 0 نظر

دیدگاه خوانندگان