اشتراک گذاری
٠١ بهمن ١٣٩٦

برگزاری کلاس نجوم مقدماتی 1 و 2

 

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه کلاس ھای نجوم را در دو سطح مقدماتی ١ و مقدماتی ٢ 

جهت عموم برگزار می کند.

مخاطبین این کلاس ھا تمامی افراد با ھر سطح دانش نجوم و بالای ١٣ سال سن می باشد.

کلاس ھای نجوم مقدماتی ١ :

مناسب برای افرادی است که تا به حال در کلاس ھای نجوم شرکت نکرده اند
مباحث این سطح عبارتند از : شگفتی ھای نجوم – تاریخچه ای کوتاه از نجوم قبل و بعد از قرن ٢٠ میلادی – کلیات شکل گیری کیهان و ابزار رصدی.

کلاس ھای نجوم مقدماتی ٢:

مخاطبین کلاس ھای نجوم مقدماتی ٢ افرادی ھستند که قبلا در کلاس ھای نجوم شرکت کرده اند و اطلاعات پایه ای در مورد آن دارند.
مباحث این سطح : شناخت کیھان – کره آسمان و صورت ھای فلکی – دستگاه مختصات – شکل گیری و مرگ ستاره ھا – انواع اجرام آسمان

زمان بندی:

کلاس ھا در ٨ جلسه برگزار میگردد.
زمان شروع کلاس ھا: ٢۴ بھمن ماه ١٣٩۶
مھلت ثبت نام: ٢٠ بھمن ماه ١٣٩۶

ھزینه ثبت نام در ھر سطح: ٨٠ ھزار تومان

نحوه ثبت نام:
علاقمندان جھت ثبت نام می بایست فرم مربوطه ( نجوم مقدماتی ١ و یا نجوم مقدماتی ٢ ) را از لینک ھای زیر دریافت کرده و پس از پر کردن در رایانه خود و ذخیره کردن (ctrl + s) ، فایل را به آدرس ایمیل obs@riaam.ac.ir ارسال نمایند.

فرم کلاس نجوم مقدماتی ١ 

فرم کلاس نجوم مقدماتی ٢

روش ھای پرداخت:
1-  واریز به حساب ٢١٧٧٢٢٠۴٣۵٠٠۶ بنام حساب تمرکز درآمد اختصاصی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه نزد بانک ملی شعبه مراغه کد ٥٠٧١ به عنوان هزینه ثبت نام کلاس نجوم مقدماتی.
2-  به صورت حضوری در ابتدای جلسه اول.

شماره تماس: ٣٧۴١٢٢٢٢ ( از ساعت ١٠ الی ١۴ روزھای شنبه تا چھارشنبه )


دیدگاه خوانندگان