اشتراک گذاری
٠٢ خرداد ١٣٩٦

کارگاه‌های آموزشی ۶ تا ۹ شهریور ۹۶

این کارگاه‌ها در حاشیه کنفرانس فیزیک ایران شهریور ۹۶ در دانشگاه یزد برگزار می‌شود ولی علاقمندان به شرکت در این کارگاه ها الزامی به شرکت در کنفرانس فیزیک ندارند. شرکت کنندگان در کنفرانس فیزیک می‌توانند برای شرکت در هر یک از کارگاه‌ها در صفحه ثبت‌نام در کنفرانس فیزیک، کارگاه مربوطه را انتخاب نمایند و نیازی به ثبت نام در این قسمت نخواهند داشت. ثبت نام در این قسمت ویژه اشخاصی است که در کنفرانس فیزیک شرکت نمی‌کنند ولی تمایل به شرکت در یک یا دو کارگاه در دانشگاه یزد را دارند. امکان رزرو و استفاده از خوابگاه و غذای کنفرانس نیز برای شرکت کنندگان امکانپذیر است.

لینک ثبت نام

دیدگاه خوانندگان