اشتراک گذاری
٠٢ خرداد ١٣٩٦

کارگاه کیهانشناسی- تهران- ۴ ۱-۱۹ مرداد ۱۳۹۶

مدرسه و کارگاه کیهانشناسی تهران در تاریخ ۴ ۱-۱۹ مرداد ۱۳۹۶ در محل  آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه برگزار خواهد شد.


دیدگاه خوانندگان