اشتراک گذاری
٠٥ آبان ١٣٩٧

ثبت نام کلاس نجوم مقدماتی

کلاس ھای نجوم مقدماتی  :


مناسب برای افرادی است که تا به حال در کلاس ھای نجوم شرکت نکرده اند

مباحث این سطح عبارتند از : شگفتی ھای نجوم – تاریخچه ای کوتاه از نجوم قبل و بعد از قرن ٢٠ میلادی – کلیات شکل گیری کیهان و ابزار رصدی.


این کلاس ها همچنین جزو مباحث آمادگی المپیادهای نجوم بوده و متقاضیان میتوانند در اتمام دوره، مباحث آمادگی المپیاد را ادامه بدهند.

زمان بندی:


کلاس ھا در ٨ جلسه برگزار میگردد.

زمان شروع کلاس ھا: 19 آبان 1397


ھزینه ثبت نام در ھر سطح: ٨٠ ھزار تومان

ثبت نام های گروهی مدارس: 40 هزار تومان


نحوه ثبت نام:


می توانید از طریق فرم ثبت نام  و یا تماس با شماره های مرکز در روزهای اداری از ساعت 10 الی 13 در این کلاس ها ثبت نام کنید.

شماره تماس: ٣٧۴١٢٢٢٢  داخلی 239   ( از ساعت ١٠ الی ١۴ روزھای شنبه تا چھارشنبه )

روش ھای پرداخت:

1-  واریز به حساب ٢١٧٧٢٢٠۴٣۵٠٠۶ بنام حساب تمرکز درآمد اختصاصی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه نزد بانک ملی شعبه مراغه کد ٥٠٧١ به عنوان هزینه ثبت نام کلاس نجوم مقدماتی.

2-  به صورت حضوری در ابتدای جلسه اول.



دیدگاه خوانندگان