اشتراک گذاری
٠٨ خرداد ١٣٩٦

برگزاری جلسه دفاع اولین پایان نامه دانشجوی دکترای مرکز

در مورخه   95/6/28   آقای بابک ندیری به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه از پایان نامه خود دفاع کردند. 
دیدگاه خوانندگان