اشتراک گذاری
٢٣ مهر ١٣٩٦

افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز

همزمان با هفته دولت ساختمان شماره 2 مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه در روز دوشنبه 95/06/08 و با حضور مسئولين محترم شهر افتتاح شد.

اين ساختمان با توجه به نياز مبرم اين مرکز به فضای فيزيکی جهت رفع بخشی از نيازهای موجود در واحدهای اداری، پژوهشی، کتابخانه، بخش رايانه و کلاسهای آموزشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دیدگاه خوانندگان