اشتراک گذاری
٠١ خرداد ١٣٩٦

خورشید گرفتگی کامل

ماه بطور کامل در جلوی خورشید قرار می گیرد و خورشید گرفتگی کامل روی می دهد که تاج خورشید قابل رویت خواهد بود که این اتفاق نادر آخرین بار در ایالات متحده در سال 1979 قابل مشاهده بوده و یک بار دیگر در سال 2024 تکرار خواهد شد.

دیدگاه خوانندگان