اشتراک گذاری
٢٠ آذر ١٣٩٧

دانشجویان تحصیلات تکمیلی


دانشجویان دکتری : رشته فیزیک (فیزیک نجومی)

ورودی

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موضوع پایان نامه
تاریخ دفاع
بهمن ماه
 1390
رضا اختیار وکالتی
r-vekalati@riaam.ac.ir
مطالعه ناپایداری کلوین  هلمهولتز در اسپیکولهای خورشیدی

علیرضا آهنگرزاده
بررسی ساختارهای دینامیک رنگین سپهر و تاج خورشیدی با استفاده از داده های فضایی و مدل های فیزیکی
تابستان 1395

سیما ضیغمی
مطالعه امواج مگنتوآکوستیکی در لوله های شار اتمسفر خورشید
تابستان 1395
مجید اشکان پور
بررسی اثر طوفانهای خورشیدی بر عملکرد ماهواره های مدار پایین
تابستان 1396
مهرماه
 1391
فخرالدین اکبریان ترک آباد
مدلسازی یونیسفر زمین 

زهرا باقری
اثراتذرات ناشی از خورشید بر روی مصنوعات الکترونیکی
زمستان 1395
میلاد شایان
بررسی اثر فوربوش و شار ذرات خورشیدی در مجاورت زمین
زمستان 1395
بابک ندیری
تابش و اتلاف گرانشی کلاسیک پلاسمای گرم در گرانش R2
تابستان 1395
مهرماه
1393
الهام ضیاء علی
e-ziaali@riaam.ac.ir
تحلیل داده ای رصدی و منحنی های نوری ستارگان متغیر بر اساس مشاهدات رصدخانه های زمینی و فضایی 

امیرعباس اسلامی شفیق
a.shafig@riaam.ac.ir
بررسی اثرات پرتوهای کیهانی و طوفان های خورشیدی بر روی چگالی های الکترونی و چگالی نوترون در اتمسفردانشجویان ارشد: رشته فیزیک (فیزیک نجومی)

ورودی

نام و نام خانوادگی
 ایمیل
موضوع پایان نامه
تاریخ دفاع
مهرماه
1392
محمد محمودی قشلاق
بررسی طیف لک های خورشیدی و مقایسه با طیف فوتوسفر خورشید
تابستان 1394

بهمن ماه
1392
امرالله سبزی پور
نورسنجی ستاره OQDra و تحلیل منحنی های نوری آن
تابستان 1395
محدثه سیفی حسین آبادی
شبیه سازی میدان مغناطیسی کهکشان و تأثیر آن در بررسی منابع ذرات کیهانی بسیار پر انرژی
زمستان 1394
مهرماه
1393
ندا آبتین نیا
میون ها, خاستگاه اخترفیزیکی و نحوه ی آشکارسازی آن ها
تابستان 1395
وجیهه سبزعلی


حامد سروری کرج آباد
اتلاف گرانشی پلاسمای گرم در گرانش تعمیم یافته R2
زمستان 1394
محمدحسین طالع زاده لاری
ارائه روش تعیین نوع و سرخ گرایی اجرام نا معین در اطلس فروسرخ IRAS-SPC/FSC و بکارگیری آن برای 10 جرم نا معین 
زمستان 1395
مهرماه
1394
رحیم حیدرنیا
heidarnia@riaam.ac.ir
پایش آسمان در صورت فلکی زرافه
زمستان 1395
حسین شمس الهی
تحلیل و بررسی منحنی نوری ستاره v2480cyg
پاییز 1396
بهمن ماه
 1394
فرشته اصغریان


هادی بیگ میرزایی گلو
n-beigmirzaei@riaam.ac.ir


اسفندیار زمانلو
e-zamanlou@riaam.ac.ir


راحله محمدی نیا


مهرماه
1395
سید سجاد مختاری


سیروان مامش


مهرماه
1396
فاطمه سویزی


افسانه عباسی دوش


هاتف فتحی حاجی رضایی


مهرماه 1397علی طالبی

رسول شهبازیان

دیدگاه خوانندگان