کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶

کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶

٠٢ خرداد ١٣٩٦

کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶- دانشگاه یزد- ۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶ مشاهده

کارگاه‌های آموزشی ۶ تا ۹ شهریور ۹۶

کارگاه‌های آموزشی ۶ تا ۹ شهریور ۹۶

٠٢ خرداد ١٣٩٦

کارگاه‌های آموزشی - دانشگاه یزد-۶ تا ۹ شهریور ۹۶ مشاهده

دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی

دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی

٠٢ خرداد ١٣٩٦

دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی - ۱ و ۲ شهریور ۱۳۹۶- دانشگاه صنعتی شاهرود مشاهده

کارگاه کیهانشناسی- تهران- ۴ ۱-۱۹ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه کیهانشناسی- تهران- ۴ ۱-۱۹ مرداد ۱۳۹۶

٠٢ خرداد ١٣٩٦

مدرسه و کارگاه کیهانشناسی تهران در تاریخ ۴ ۱-۱۹ مرداد ۱۳۹۶ در محل آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه برگزار خواهد شد. مشاهده

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران-دانشگاه صنعتی قم- 7 دی 1396

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران-دانشگاه صنعتی قم- 7 دی 1396

١٧ مهر ١٣٩٦

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در تاریخ 7 دی ماه 1396 در دانشگاه صنعتی قم برگزار می گردد. مشاهده