سخنرانی علمی: پروژه رصدخانه ملی ایران

سخنرانی علمی: پروژه رصدخانه ملی ایران

١٧ مهر ١٣٩٦

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز یک سخنرانی علمی در مورد پروژه رصدخانه ملی ایران در مورخه 24 مهرماه 96 برگزار می کند. مشاهده