دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری

٢٢ مهر ١٣٩٦

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای میلاد شایان در مورخه 95/11/19 با عنوان بررسی اثر فوربوش و شار ذرات در مجاورت زمین در محل مرکز برگزار گردید. مشاهده

افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز

افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز

٢٣ مهر ١٣٩٦

افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز مشاهده

برگزاری جلسه  دفاع اولین پایان نامه دانشجوی دکترای مرکز

برگزاری جلسه دفاع اولین پایان نامه دانشجوی دکترای مرکز

٠٨ خرداد ١٣٩٦

در مورخه 96/6/28 آقای بابک ندیری به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه از پایان نامه خود دفاع کردند. مشاهده