دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

٢٣ مهر ١٣٩٦

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم حیدرنیا با عنوان پایش آسمان در صورت فلکی زرافه در مورخه 96/2/12 در محل مرکز برگزار گردید. مشاهده

فراخوان پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی کارشناسی ارشد

فراخوان پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی کارشناسی ارشد

١٥ اسفند ١٣٩٥

مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه مطابق ” آيين­نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی کارشناسی ارشد مشاهده

دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری

٢٢ مهر ١٣٩٦

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای میلاد شایان در مورخه 95/11/19 با عنوان بررسی اثر فوربوش و شار ذرات در مجاورت زمین در محل مرکز برگزار گردید. مشاهده

افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز

افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز

٢٣ مهر ١٣٩٦

افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز مشاهده

برگزاری جلسه  دفاع اولین پایان نامه دانشجوی دکترای مرکز

برگزاری جلسه دفاع اولین پایان نامه دانشجوی دکترای مرکز

٠٨ خرداد ١٣٩٦

در مورخه 96/6/28 آقای بابک ندیری به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه از پایان نامه خود دفاع کردند. مشاهده